Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

 Fyysinen Huoltokeskus Oy (0797488-7), markkinointinimenä David Fitness Club. 

 

2. Rekisterin vastuuhenkilöt

Jari Honkaniemi, Miro Honkaniemi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan henkilötiedot ovat käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa. 

 

4. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa kuntokeskuksemme kanssa.

 

5. Rekisterin sisältö

  • Asiakkaan nimi-, osoite- ja muut yhteystiedot
  • Laskutusasiakkaiden henkilö- tai y-tunnukset
  • Asiakkaan laskutushistoria

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot asiakasuhteen solmimishetkellä ja sen jälkeen. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tilitoimistolle, perintätoimistolle, tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

 

8. Rekisterin sisäinen käyttö

Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin sopimuksen tekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

 

8a. Rekisterin suojaaminen

Rekisterin käyttäminen edellyttää toimipaikkakohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä järjestelmän pääkäyttäjän kanssa. Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto. Käytöstä tallentuu käyttäjätunnus, aikaleima. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Tiedostoista otetut varmuuskopiot säilytetään paloturvallisessa tilassa. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suojatulla verkolla. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu salatulla yhteydellä.

 

9. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

 

10. Evästeiden ja verkkoanalytiikan käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka nopeuttaa sivujen lataamista uudelleen sivuilla kävijän verkkoselaimessa.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Keräämme tietoa kävijöistämme myös Google Analytics -verkkoanalytiikan avulla. Tätä tietoa käytämme vain tilastollisissa tarkoituksissa verkkoliikenteen seuraamiseen.

 

11. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään edellämainittujen yritysten toimistoissa/asiakaspalvelupisteissä. Toimipistekohtainen rekisteriseloste on nähtävissä pyydettäessä jokaisessa toimipisteessämme.

 

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön toimipisteessämme, jossa asiakas on tietojaan luovuttanut. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

 

13. Tiedon korjaaminen

Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt ja/tai laskutusasioista vastaava henkilö.

 

14. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.